Stanowisko: Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Nazwa firmy:
Miasto: Ostróda