Stanowisko: Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Nazwa firmy:
Miasto: Lidzbark Warmiński