Stanowisko: Specjalista do spraw kadr
Nazwa firmy: TKANINTEX Sp. z o.o. W-wa O/Iława
Miasto: Iława