Stanowisko: Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
Nazwa firmy:
Miasto: Polska Wieś