Stanowisko: Sekretarka (Refundacja wynagrodzenia, nagród i składek ZUS za bezrobotnych do 30 r.ż.)
Nazwa firmy:
Miasto: Olsztyn