Stanowisko: Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych.
Nazwa firmy:
Miasto: Ostróda