Stanowisko: konserwator
Nazwa firmy: Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
Miasto: Olsztyn