Oferta nr 28130167

Stanowisko: Kierownik Klubu Integracji Społecznej PRACA W RESZLU Nazwa firmy: Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji
Miasto: Olsztyn Data dodania ogłoszenia: 5 lipca 2019, 16:01

Treść ogłoszenia

 

W imieniu Fundacji Inicjatyw Nieformalnej Edukacji zapraszamy do składania ofert pracy na stanowisko:

 

Kierownik Klubu Integracji Społecznej (praca w Reszlu)

 

Wymagamy:

- wykształcenia wyższego, w szczególności w zakresie nauk społecznych;

- min 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie działalności społecznej (np. jako pracownik socjalny, pedagog, psycholog, animator lub podobnej);

- doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Oczekujemy:

- znajomości regulacji prawnych z zakresu działań KIS;

- umiejętności samodzielnej organizacji pracy;

- kreatywności i umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji;

- łatwości w nawiązywaniu kontaktów;

- odpowiedzialności i obowiązkowości;

- umiejętności obsługi komputera i programów biurowych (MS Word, Excel, Power Point);

 

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełen etat lub inną dogodną formę zatrudnienia;

- wynagrodzenie w wysokości 3300–3800 zł brutto, zależnie od posiadanych umiejętności i doświadczenia.

 

Miejsce pracy – Reszel

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- koordynowanie bieżącej działalności Klubu;

- bieżąca organizacja pracy specjalistów;

- organizowanie przyjęcia uczestników do Klubu;

- współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających         z procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników Klubu;

- opracowanie i realizacja programów pomocowych;

- prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Klubu;

- sporządzanie sprawozdań z działalności i efektów reintegracji społecznej;

- reprezentowanie Klubu  na zewnątrz;

- organizacja działań towarzyszących.

 

 

Zapraszamy do przesyłania aplikacji (CV) na adres mailowy: praca@fine.org.pl do 11 lipca 2019 roku. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu realizacji procesu rekrutacji.”

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji 10-691 Olsztyn ul. Kanta 32 lok.10, NIP: 7393738969, REGON: 280381611, KRS: 0000327621.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.