Oferta nr 31139188

 • Stanowisko: Asystent ds. pozyskiwania funduszy
 • Nazwa firmy: Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji
 • Miasto: Olsztyn
 • Data dodania ogłoszenia: 13 stycznia 2020, 15:23

Treść ogłoszenia

 

W imieniu Fundacji Inicjatyw Nieformalnej Edukacji zapraszamy do składania ofert pracy na stanowisko:

 

Asystent ds. pozyskiwania funduszy

 

Od 2009 roku zajmujemy się przygotowaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zajmujemy się realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – głównie w obszarze edukacji i włączenia społecznego. Współpracujemy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi. Wciąż się rozwijamy i rozszerzamy działalność. Obecnie realizujemy 22 projekty finansowane ze środków UE.

 

Dlatego szukamy osoby, która będzie wspierała nasz zespół w:

 • analizie możliwości pozyskania grantów z różnych źródeł – zarówno unijnych, jak i krajowych;
 • przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów;
 • kontaktach z podmiotami współpracującymi z Fundacją.

 

Oczekujemy:

 • umiejętności analizy dokumentów konkursowych;
 • kreatywności i umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji;
 • umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną;
 • umiejętności obsługi komputera i programów biurowych (MS Word, Excel, Power Point);
 • gotowości do nauki i zwiększania swoich umiejętności;
 • odpowiedzialności i obowiązkowości;
 • elastyczności i otwartości na zmiany.

 

Mile widziane jest doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, w szczególności w ramach środków innych niż unijne oraz na projekty infrastrukturalne. Współpracujemy z jednostkami edukacyjnymi oraz szkołami, dlatego umiejętność przygotowania wniosków w tych obszarach będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat lub inną dogodną formę zatrudnienia;
 • wynagrodzenie w wysokości 2200–2800 zł netto, zależnie od posiadanych umiejętności i doświadczenia;
 • możliwość nabycia doświadczenia w pracy z funduszami unijnymi;
 • możliwość wykorzystania dodatkowych umiejętności i kompetencji w ramach działalności Fundacji.

 

Zapraszamy do przesyłania aplikacji (CV) na adres mailowy: praca@fine.org.pl do 28 stycznia 2020 roku. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji 10-691 Olsztyn ul. Kanta 32 lok.10, NIP: 7393738969, REGON: 280381611, KRS: 0000327621.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • żądania dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.