• Stanowisko: Kierownik Zakładu Produkcji Pomocniczej
  • Nazwa firmy: PBO EKOBUD SP. z o.o.
  • Miasto: Olsztyn (warminsko-mazurskie), Ostróda (warminsko-mazurskie)
  • Data dodania ogłoszenia: 22 lipca 2022, 10:15
  • Oferta nr 38615437

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o., poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Kierownik Zakładu Produkcji Pomocniczej 

Miejsce pracy: Ostróda


Zakres obowiązków:

- Monitorowanie stanu technicznego firmowej floty sprzętowo-transportowej,

- Nadzorowanie napraw i przeglądów technicznych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

- zaopatrzenie w części zamienne, ogumienie, paliwa pojazdów i środków sprzętowych,

- Rozliczanie z eksploatacji własnych środków sprzętowo-transportowych,

- Kontrolowanie i rozliczanie pracy operatorów i kierowców,

- Zabezpieczenie budów w odpowiednie środki sprzętu i transportu

- Nadzór nad urządzeniami podlegającymi UDT

 

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe techniczne (niekoniecznie budownictwo),

- dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel,

- umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

- dokładność i systematyczność w pracy z dokumentami

- umiejętność pracy pod presją czasu

 

Oferujemy:

- długoterminową umowę o pracę

- niezbędne narzędzia do wykonywania pracy

- pełne ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne

- dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie

- paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci

- wysokość wynagrodzenia uzależniona od doświadczenia, umiejętności i jakości wykonywanej pracy

- możliwość skorzystania z dodatkowej opieki zdrowotnej „MEDICOVER” współfinansowanej przez pracodawcę

 

Kontakt:

email: kadry@ekobud.ostroda.pl

Tel kontaktowy kadry: 601099850

 


W przesyłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego. „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie (14-100), ul. Przemysłowa 8. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.”

Informujemy, że Administratorem Państwa danych będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego. „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie (14-100), ul. Przemysłowa 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.