Oferta nr 25028719

Stanowisko: Franczyzobiorca sklepu Żabka Nazwa firmy: Żabka Polska
Miasto: Olsztyn Data dodania ogłoszenia: 11 stycznia 2019, 8:28

Treść ogłoszenia

 

Zacznij prowadzić własny biznes z Żabką

 

Współpraca oparta na naszym doświadczeniu i Twojej przedsiębiorczości. Nasza oferta franczyzowa skierowana jest zarówno do osób posiadających doświadczenie w handlu, jak i nowych przedsiębiorców na rynku. W 2016 roku Żabka Polska wdrożyła nowoczesny system franczyzowy, który łączy przedsiębiorczość franczyzobiorców z zaletami dużej organizacji, tj. siłą zakupową, spójnym asortymentem, logistyką i komunikacją. Nowoczesny system franczyzowy Żabki zapewnia franczyzobiorcom jeszcze większą pewność w prowadzeniu biznesu.

 

Zobacz, dlaczego warto wybrać franczyzę w naszej sieci:

- jeśli wykonujesz prawidłowo umowę franczyzową zyskujesz gwarancję minimalnego przychodu w wysokości 12000 + 3000 złotych netto

- zarabiasz z marżą, która wynosi u nas minimum 5%, a może być jeszcze wyższa

- odbierasz premię za osiągane cele sprzedażowe

- odbierasz w pełni wyposażony i zaopatrzony sklep, dzięki czemu już pierwszego dnia możesz zająć się sprzedażą

- korzystasz z ochronnego parasola finansowego przez pierwsze 6 miesięcy działalności

- sieciowe reklamy oraz inne materiały marketingowe wspierają sprzedaż w Twoim sklepie

- uczysz się na bezpłatnych szkoleniach, jak z sukcesem prowadzić biznes

- korzystasz z opieki partnera biznesowego

 

Od kandydatów na Franczyzobiorców oczekujemy: 

Gotowości do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

- Przedsiębiorczości

- Umiejętności kierowania zespołem

- Pozytywnego nastawienia do klienta

- Zaangażowania, optymizmu i motywacji do pracy

- Znajomości obsługi komputera

- Minimalnego wkładu finansowego na pokrycie kosztów w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą prześlij do nas swoje CV już dziś na adres

zalewska.olga@zabka.pl

 

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań. 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat(małpa)zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 486 - pokaż numer telefonu - lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD(małpa)zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator będzie przetwarzał następujące Pani / Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

• Przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy o współpracę franczyzową

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest: 

• niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: 

• współpracownicy administratora

• dostawcy usług IT

 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do zawarcia umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest konieczne do jej zawarcia– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy współpracy franczyzowej.